Välkommen till Barkonsult

Barkonsult på FacebookBarkonsult
importerar, tillverkar
och marknadsför professionella
barprodukter och drinkredskap
från USA, Europa och Asien.